Mitglieder

 crashopa

CRASH OPA

Name                         Otto
Funktion                    Obmann
Mitglied seit              2013
Jahrgang                   1960
 Nurse

NURSE

Name                         Michael
Funktion                    Obmann Stv.
Mitglied seit              2009
Jahrgang                   1982
 simon

SIMPSON

Name                         Simon
Funktion                    Kassier
Mitglied seit              2005
Jahrgang                   1982
 merlin

MERLIN

Name                         Sascha
Funktion                    Schriftführer
Mitglied seit              2012
Jahrgang                   1976
 grandpa

GRANDPA

Name                         Markus
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2010
Jahrgang                   1971
 luni

LUNI

Name                         Martin
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2005
Jahrgang                   1981
 Gunny-1

GUNNY

Name                         Mario
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2013
Jahrgang                   1983
 noUserImg

PAPADUKE

Name                         Christopher
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2014
Jahrgang                   1985
 Janus

JANUS

Name                         Mathias
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2014
Jahrgang                   1983
 Bombini

BOMBINI

Name                         Martin
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2014
Jahrgang                   1996
 Damiano_asvv

SNAKEBOY

Name                         Damiano
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2014
Jahrgang                   1993
 Philipp

LITTLEFOOT

Name                         Philipp
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2015
Jahrgang                   1992
 noUserImg

JACKSKELLINGTON

Name                         Christof
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2015
Jahrgang                   1988
 noUserImg

Noch kein Rufname

Name                         Daniel
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2016
Jahrgang                   1994
 noUserImg

Noch kein Rufname

Name                         Manuel
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2016
Jahrgang                   1989
 noUserImg

Noch kein Rufname

Name                         Michael
Funktion                    Mitglied
Mitglied seit              2016
Jahrgang                   1984